Fuera de Cartelera

Doraemon: Nobita's Little Star Wars (1985)

Animation,Adventure,Family,Fantasy,Science Fiction

98 minutos

Animation,Adventure,Family,Fantasy,Science Fiction

98 minutos

Director: Tsutomu Shibayama

Reparto: Nobuyo Oyama,Noriko Ohara,Kazuya Tatekabe,Kaneta Kimotsuki,Michiko Nomura,Sachiko Chijimatsu,Dai Kanai,Keiko Han,Yuji Mitsuya,Yusaku Yara,Ryusei Nakao,Sumiko Shirakawa,Masako Matsubara,Nobuo Yana,

Fecha de Estreno: 1985-03-16

Sinopsis

Nobita helps Doraemon to create a space movie. After Dekisugi fails to help them, the duo rope in Shizuka, who prefers to make a film about dolls.