Fuera de Cartelera

Roots Search (1986)

Animation,Science Fiction,Horror

45 minutos

Animation,Science Fiction,Horror

45 minutos

Director: Hisashi Sugai

Reparto: Kenyu Horiuchi,Keiko Han,Yusaku Yara,Osamu Kobayashi,Banjo Ginga,Takao Horiuchi,Hideyuki Tanaka,Kaneto Shiozawa,Michitaka Kobayashi,Shigeru Muroi,

Fecha de Estreno: 1986-09-10

Sinopsis

When a research crew in deep space discovers the desolate ship "Green Planet" that warps into their area, they encounter Buzz, the commander and sole surivor of the ship. Being too incapacitated to make them aware of the situation of his ship, the research team will soon discover that they have found something far, far worse...