Fuera de Cartelera

Japan Sinks (2006)

Drama,Thriller,Adventure,Science Fiction

135 minutos

Drama,Thriller,Adventure,Science Fiction

135 minutos

Director: Shinji Higuchi

Reparto: Tsuyoshi Kusanagi,Ko Shibasaki,Etsushi Toyokawa,Mao Daichi,Mitsuhiro Oikawa,Mayuko Fukuda,Hideko Yoshida,Akira Emoto,Jun Kunimura,Koji Ishizaka,Kenichi Endo,Takeshi Katō,Harutoshi Fukui,Narushi Ikeda,Tae Kimura,Kazuo Kitamura,Kanji Tsuda,Ai Maeda,Takashi Matsuo,Seminosuke Murasugi,Naomasa Musaka,Aiko Nagayama,Shirô Namiki,Koji Ohkura,Eriko Sato,Pierre Taki,Toru Tezuka,Yoshiyuki Tomino,Emi Wada,Ken'ichi Yajima,Tatsuo Yamada,Hiroshi Ohguchi,Tarô Ishida,Hideaki Anno,Moyoco Anno,Haruka Uchimura,

Fecha de Estreno: 2006-07-15

Sinopsis

In the aftermath of a major earthquake, scientists predict that Japan will sink into the sea. As further disasters follow, politicians plead with other countries to take refugees, while scientists struggle to save Japan itself.