Fuera de Cartelera

Bavel's Book (1996)

5 minutos

5 minutos

Director: Koji Yamamura

Reparto: Yui Makino,Takaaki Namiki,

Fecha de Estreno: 1996-10-14

Sinopsis

Short by Koji Yamamura