Fuera de Cartelera

One Step Away (2014)

Drama,Mystery,Romance

100 minutos

Drama,Mystery,Romance

100 minutos

Director: Zhao Baogang

Reparto: Sun Honglei,Gwei Lun-mei,Alex Fong,Xu Jinglei,Huang Lei,Jiang Qin Qin,Ada Choi,Xi Mei-Juan,Tan Kai,Duanmu Chong-Hui,

Fecha de Estreno: 2014-09-19

Sinopsis

Directed by famed Television director Zhao Baogang, is his debut movie set during the Republican era where a soldier and a dancer fall in love. However the consequences of war drive them apart