Fuera de Cartelera

Unico in the Island of Magic (1983)

Animation,Fantasy,Drama,Adventure,Family

91 minutos

Animation,Fantasy,Drama,Adventure,Family

91 minutos

Director: Moribi Murano

Reparto: Katsue Miwa,Chieko Baisho,Sumi Shimamoto,Fujio Tokita,Shuichi Ikeda,Ichiro Nagai,Noriko Tsukase,Ryūji Saikachi,Kazuo Harada,Kenichi Ogata,Eken Mine,Kotoe Taichi,

Fecha de Estreno: 1983-07-16

Sinopsis

A young unicorn named Unico must fight an evil magician and save everyone who's trapped under his spell.