Fuera de Cartelera

Penguin's Memory: A Tale of Happiness (1985)

Animation,War,Drama,Romance

102 minutos

Animation,War,Drama,Romance

102 minutos

Director: Shunji Kimura

Reparto: Koichi Sato,Hiromi Tsuru,Takeshi Aono,Kai Atō,Yumiko Fujita,Tako Hachirô,Shozo Hayashiya,Yōko Kawanami,Akira Kume,Eiko Masuyama,Seiko Matsuda,Kōhei Miyauchi,Taeko Nakanishi,Eiji Okuda,Chie Satō,Mayumi Shou,Mizuho Suzuki,Casey Takamine,George Tokoro,Kōji Yada,Yuriko Yamamoto,

Fecha de Estreno: 1985-06-22

Sinopsis

Mike is a penguin soldier who returns home after being injured during combat. Estranged from his family and friends, he leaves his hometown and starts to roam adrift through the country.