Fuera de Cartelera

New Wangan Midnight 1 (1998)

Action

75 minutos

Action

75 minutos

Director: Junji Hanado

Reparto: Kouta Namikawa,Mamiko Mise,Narushi Ikeda,Tora Uganda,Takashi Nishina,Hirotaro Honda,Kôji Shimizu,

Fecha de Estreno: 1998-06-26

Sinopsis