Fuera de Cartelera

Shimajiro and the Mother Tree (2015)

Animation,Family,Adventure,Fantasy

61 minutos

Animation,Family,Adventure,Fantasy

61 minutos

Director: Isamu Hirabayashi

Reparto: Omi Minami,Miki Takahashi,Takumi Yamazaki,Saori Sugimoto,Minoru Inaba,Chafurin,Kikuko Inoue,Tatsuya Gashûin,Oh Sang-so,Song Young-in,Lee Woo Lee,Shin Jung-hoon,Sang Woo Park,Xu Shuxuan,Yang Kaikai,Liu Xihua,Feng Jiade,Bin Shimada,Nobuo Tobita,Ayahi Takagaki,Sayaka Nakaya,Asami Imai,Kenji Nomura,Chika Makihara,Kazushige Watanabe,Katsumi Suzuki,Ayumi Tsunematsu,Satomi Otani,Sakiko Uran,Tsuyoshi Hirabayashi,

Fecha de Estreno: 2015-03-13

Sinopsis