Fuera de Cartelera

Weather Woman (1996)

Comedy,Fantasy,Romance,Science Fiction

85 minutos

Comedy,Fantasy,Romance,Science Fiction

85 minutos

Director: Tomoaki Hosoyama

Reparto: Kei Mizutani,Takashi Sumita,Yasuyo Shirashima,Saori Taira,Ren Osugi,Hideyo Amamoto,Kunihiko Ida,Hiroshi Okochi,Satoru Saito,Satoru Okubo,Katsue Sato,Yuu Tokui,Yoshiaki Umegaki,Fumiko Miura,Ginnosuke Azuma,Jiro Todoroki,Daikei Shimizu,Yu Sakiyama,Ziko Uchiyama,Kyoko Hashimoto,Kyoko Nakamura,Yutaka Ikejima,Koji Yazawa,Yoshinobu Ishikura,Takasugi Kodai,Issei Sagawa,Kiyomi Itō,Kyoko Donowaki,Shôichi Imai,Kantaro Don,Tatsumi Ishikura,Koshi Kumagai,Kan Tanaka,Naoto Kawaguchi,Ayako Ichikawa,Satoru Hirasawa,Yoshihiro Fukunaga,Norihiro Fukunaga,Kyoko Sakata,Yoko Siraishi,Momoko Okuyama,Masayo Noguchi,Chieko Maruyama,Masaki Kagawa,Kyoko Fujitani,Rika Fukushi,Masaharu Genki,Yasu Genki,Hiroshi Teruya,Shuntaro Ilzuka,Kiyoshi Koga,Kenji Iwaya,Shungicu Uchida,Tetsu Adachi,Ryuji Yamamoto,

Fecha de Estreno: 1996-08-16

Sinopsis

Keiko, a young, newly hired weather woman, is eager to give her channel's flagging ratings a boost. She decides a panty shot might do the trick, so during her forecast she lifts her skirt, thereby capturing the attention and the hearts of viewers. Keiko's stunt creates such a stir of excitement over the weather report that viewers begin religiously turning in to see what she'll do next. However, this showboating routine earns the ire of Kaori, the beautiful and ambitious daughter of JTV's chairman. Jealous of her success and aching to take over the weather report, Kaori is willing to do just about anything to get what she wants.