Fuera de Cartelera

The Little Girl Who Conquered Time (1983)

Science Fiction,Romance

104 minutos

Science Fiction,Romance

104 minutos

Director: Nobuhiko Obayashi

Reparto: Tomoyo Harada,Ryôichi Takayanagi,Toshinori Omi,Yukari Tsuda,Ittoku Kishibe,Toshie Negishi,Makoto Naito,Wakaba Irie,Hiroe Oka,Akiko Kitamura,Taizoh Masumoto,Yoichi Takabayashi,Izumi Asuka,Maiko Ogo,Megumi Kagami,Ken Naito,Masuno Takahashi,Ken Uehara,Takako Irie,Youko Yamashita,

Fecha de Estreno: 1983-07-16

Sinopsis

Yoshiyama Kazuko is in the 3rd grade of junior high. One day, she's cleaning in the laboratory, she notices of the smell of lavender, and fainted. Since then, she acquires a mysterious power to travel time.