Fuera de Cartelera

Sword for Truth (1990)

Animation,Horror

49 minutos

Animation,Horror

49 minutos

Director: Osamu Dezaki

Reparto: Kazuhiko Inoue,Rei Sakuma,Tessyo Genda,Yuko Mizutani,Ginzo Matsuo,Kazuhiko Kishino,Kiyoshi Kobayashi,Masashi Hirose,Masashi Sugawara,Minoru Inaba,Miyuki Ichijou,Naoki Bando,Takumi Yamazaki,Naoki Makishima,Run Sasaki,Saburo Kamei,Takashi Taguchi,Tamao Hayashi,Toshiko Fujita,Yuzuro Fujimoto,Takeshi Watabe,

Fecha de Estreno: 1990-12-28

Sinopsis

Shurannosuke Sakaki is a masterless samurai with a razor-sharp katana and a cold-hearted personality. Whenever you see the mark of two crossed scythes on his back, death is sure to follow. Because of his exceptional swordsmanship, Shurannosuke is hired by the Nakura Clan to rescue Princess Mayu from the Seki Ninja. In this mission, he must use his full potential to survive the Seki Ninja's notorious henchmen.