Fuera de Cartelera

NO CALL NO LIFE (2021)

Mystery,Romance

107 minutos

Mystery,Romance

107 minutos

Director: Aya Igashi

Reparto: Mio Yuki,Yuki Inoue,Atsuhiro Inukai,Sakurako Konishi,Aina Yamada,Kiita Komagine,Tasuku Nagaoka,Yuki Sakurai,Atsushi Shinohara,Soko Wada,Oomizu Yousuke,Taro Suwa,Houka Kinoshita,Kumaki Rikuto,

Fecha de Estreno: 2021-03-05

Sinopsis

Adapted from Kabei Yukako's novel of the same name. After being guided by a mysterious message from the past on a cellphone's answering machine, Umi encounters Mahiro, a delinquent at her school. They gradually come closer, but more messages appearing on the answering machine will unveil past secrets...