Image of Lam Chiu-Wing

Lam Chiu-Wing

Hong Kong, British Crown Colony [now China]

Image of Lam Chiu-Wing

Biografia

Películas

江湖悲劇 2016-01-09
男極探射燈 2016-09-22
雛妓 Magazine editor-in-chief 2015-03-05
大话天仙 2014-02-02
媽媽,我愛您 2013-05-09
李碧華鬼魅系列:奇幻夜 2013-09-20
澀青 298-03 2013-12-24
翡翠明珠 2010-08-18
酒徒 2010-10-23
Sei sung saw liu 2009-10-08
嚦咕嚦咕對對碰 2007-02-01
單身部落 2007-05-31
醒獅 2007-04-26
超班宝宝 2006-11-02
墨斗先生 2004-09-23
Bust Family 利嘉誠 2004-01-01
星夢情真 2003-01-01
给他们一个机会 2003-05-08
豪情 2003-10-20
9個女仔1隻鬼 Detention class teacher 2002-11-23
當男人變成女人 2002-05-23
買兇拍人 Victim 2001-08-16
四人幫之錢唔夠洗 1999-11-18
豪情盖天 1997-06-26
最佳拍檔之醉街拍檔 1997-06-21
伊波拉病毒 1996-06-15
洪興仔之江湖大風暴 1996-08-03
阿金 1996-10-10
驚變 Drunk driver 1996-06-14
人間色相 1996-06-22
人細鬼大之三個Handsup的少年 1996-09-12
橫紋刀劈扭紋柴 1995-04-09
富貴人間 1995-01-21
终生大事 1995-05-11
正月十五之一生一世 1994-05-12
鬼迷心竅 Feng Shui Master at Yun Tsai's Place 1994-09-24
神探磨轆 Police chief 1994-06-08
亂世超人 1994-12-01
不扣鈕的女孩 1994-01-27
摩登龍爭虎鬥 1994-05-05
超級女警 Jung 1993-10-21
飛車女童黨 1993-01-01
擋不住的瘋情 1993-04-28
情人知己 1993-09-16
的士判官 1993-10-14
'92霸王花與霸王花 1992-12-17
情不自禁II:霎時衝動 1992-12-10
特異功能猩求人 1992-05-01
白玫瑰 1992-11-12
中環英雄 1991-03-02
我老婆唔係人 1991-03-21