Image of Kim Jae-young

Kim Jae-young

1977-05-06

Image of Kim Jae-young

Biografia

Películas

한산: 용의 출현 Jeong Un 2022-07-27
방 안의 코끼리 Jun-won 2016-03-03
허삼관 Mr. Cho 2015-01-14
군도: 민란의 시대 Geum-san 2014-07-23
분노의 윤리학 Military Sibling 2013-02-21
롤러코스터 Flight attendant Kim Cho-rong 2013-10-16