Image of Lin Yongjian

Lin Yongjian

1969-02-14 Qingdao, Shindong, China

Image of Lin Yongjian

Biografia

Películas

平凡英雄 Tang Wei (唐伟) 2022-09-30
钢铁意志 Meng Tai 2022-09-30
守望青春 2021-09-17
长津湖 Deng Hua 2021-09-30
没有过不去的年 Xiao Fan 2021-01-15
川流不“熄” 2021-03-13
Think Like a Dog Shen 2020-08-06
決勝時刻 Nie RongZhen 2019-09-20
The Taste of Apple Li Baoguo 2018-07-25
大闹天竺 2017-01-27
钱学森 General Nie Rongzhen 2012-03-02
建党伟业 Lu Huixiang 2011-06-23
墨攻 2006-11-23