Image of Chang Pei-Shan

Chang Pei-Shan

1942-01-01 Beijing, China

Image of Chang Pei-Shan

Biografia

Películas

知法犯法 1981-09-01
阿SIR劈炮 1980-09-04
刺紋 1978-01-01
Killer of Snake, Fox of Shaolin 1978-04-07
香港艾曼妞 So Sai 1977-04-14
破戒 General Tiu 1977-12-03
鬼計雙雄 Pai 1976-08-13
女囚大脱獄 Japanese Prince 1976-06-19
勾魂艷鬼 1974-09-05
陰陽界 Lu Zi-Chun 1974-10-03
Li Xiao Long di Sheng yu si Self 1973-10-14
飛虎小霸王 1973-08-16
龍虎會風雲 Wang Tian-Long 1973-12-01
娃娃夫人 Qiu Zhengyu 1972-06-08
我们要洞房 1972-06-24
萬箭穿心 Hao Da Hu 1971-12-10
女杀手 Xiaojiang 1971-01-06
千萬人家 1971-01-01
Ying Wang 1st Chief / Hung Ching-Tien 1971-01-01
啞吧與新娘 Lai Jin-Huo 1971-04-02
遊俠兒 'Fail-Safe' Kung Wu 1970-02-04
钓金龟 Jin Hong Fei 1969-05-20
人頭馬 Cui Fan-Ru 1969-12-11
鐵手無情 Golden Abascus Lee Bu-Lok 1969-06-30
雲泥 Dr Huang Tian Fu 1968-11-22
色不迷人人自迷 Cheng Hung 1968-12-28
千面大盜 Chau Koo's brother 1968-02-21
獨臂刀 Sun Hao 1967-07-26
特警零零九 Officer Lu Wei 1967-08-26
琴劍恩仇 Xiu Erh 1967-04-20
鐵觀音 Dark Angel A4 1967-01-11
亚洲秘密警探 Hong Kong policeman 1967-06-22
青春鼓王 Li-Chen's brother 1967-11-15
邊城三俠 Bandit 1966-11-08
藍與黑(下) Zhuang's boyfriend 1966-07-20
金菩薩 Chan Chung Cheung 1966-04-27
野姑娘 Zhang Gen 1966-08-23
怒海情仇 1965-10-30
大地兒女 Chao Kang 1965-03-19
蝴蝶杯 Bandit 1965-03-09