Image of Sylvia Chang

Sylvia Chang

1953-07-22 Chiayi, Taiwan

Image of Sylvia Chang

Biografia

Sylvia Chang Ai-chia (Chinese: 張艾嘉, born 21 July 1953) is a Taiwanese actress, writer, singer, producer and director. In 1992, she was a member of the jury at the 42nd Berlin International Film Festival.

Películas

Moon le Panda 2025-04-09
燈火闌珊 Heung Kong 2023-04-13
如果有一天我将会离开你 Li Lili 2022-03-11
热带往事 Mrs. Liang 2021-06-12
好好拍電影 2020-12-03
夕霧花園 Older Teoh Yun Ling 2019-11-29
繼園臺七號 Mrs Yu (voice) 2019-09-02
地球最后的夜晚 Wild Cat's Mother 2018-12-31
相爱相亲 Qiu Huiying 2017-10-27
分贝人生 Li Jun 2017-10-12
我們的那時.此刻 Herself 2016-03-04
山河故人 Mia 2015-10-30
華麗上班族 Winnie Chang 2015-09-24
冲天 2015-11-12
無涯:杜琪峯的電影世界 Self 2013-11-02
觀音山 Chang Yueqin 2010-10-24
乘着光影旅行 Herself 2009-11-23
吴清源 Shu Wen 2007-05-24
American Fusion Yvonne 2005-01-01
20 30 40 Lily 2004-03-05
海南雞飯 Jen 2004-10-11
白鴿計劃:台灣新電影二十年 Self 2002-10-25
地久天長 Mrs Tam 2001-03-08
心動 Sheryl 1999-09-23
Le Violon rouge Xiang Pei (Shanghai) 1998-09-10
小倩 Xiaoqian (voice) (Mandarin version) 1997-07-26
我要活下去 1995-08-24
新同居時代 Anna Lau 1994-01-06
飲食男女 Jin-Rong 1994-08-03
新不了情 Min's Doctor 1993-11-11
如烟往事 1993-01-01
双龙会 Mrs. Ma 1992-01-15
踢到寶 Pregnant Woman 1992-06-10
豪門夜宴 Self 1991-11-30
暴風少年 1991-05-04
莎莎嘉嘉站起來 Sylvia Lau 1991-12-05
吉星拱照 Hung Leung Yuk 1990-01-18
廟街皇后 Wah 1990-04-21
阿郎的故事 Sylvia Poon / Por-Por 1989-03-16
八両金 Jenny 1989-12-21
人在紐約 Wang Hsiung Ping 1989-11-18
雞同鴨講 Mrs. Hui 1988-07-14
褲甲天下 Kwun 1988-09-10
Soursweet Lily 1988-05-15
春秋茶室 1988-04-01
黄色故事 1987-11-05
七年之癢 Sylvia Chang 1987-03-05
最佳福星 Quito 1986-06-20
最佳拍檔之千里救差婆 Inspector Nancy Ho 1986-07-24
最愛 Wendy 1986-07-24
海上花 Chang Mei Ling 1986-11-06
最想念的季節 Liu Xiang-mei 1985-03-05
求愛反斗星 Cheung Ka Ka 1985-08-01
八番坑口的新娘 1985-01-01
强棒出击 1985-01-01
大小不良 1984-09-07
高粱地裡大麥熟 the woman 1984-01-01
最佳拍檔III之女皇密令 Supt. Nancy Ho 1984-01-25
上海之夜 Shu-Shu 1984-10-11
台上台下 1983-04-01
最佳拍檔大顯神通 Supt. Nancy Ho 1983-11-11
帶劍的小孩 1983-04-01
1938大驚奇 Su San 1983-09-25
海灘的一天 Lin Jiali 1983-04-11
光陰的故事 1982-08-28
最佳拍檔 Supt. Nancy Ho 1982-01-16
難兄難弟 Restaurant cleaner 1982-07-15
Attack Force Z Chien Hua 1982-06-01
血濺歸鄉路 1982-07-30
提防小妞 1982-11-04
夜驚魂 Cissy 1982-05-08
釋情 1981-10-31
終身大事 Chu Wei 1981-08-27
我的爺爺 1981-11-14
隨緣 1981-12-05
大笑将军 1981-01-01
天下一大笑 1980-01-01
痲瘋女 1980-01-18
血濺冷鷹堡 1980-01-01
茉莉花 1980-08-21
金枝玉葉 Princess Sheng Ping 1980-07-01
山中傳奇 Cloud 1979-10-04
瘋劫 Lin Jeng-ming 1979-10-31
說謊世界 1978-01-01
昨日匆匆 1977-09-10
台北77 1977-01-01
台北66 1977-05-27
青色山脉 1977-11-19
变色的太阳 1977-01-07
闪亮的日子 1977-12-22
愛的賊船 Ah-Chen 1977-09-17
Bo sai xi yang qing 1977-04-07
金玉良緣紅樓夢 Lin Daiyu 1977-10-26
鬼馬姑爺仔 1977-07-08
秋缠 1976-09-25
浪花 1976-10-07
碧雲天 1976-11-15
星語 1976-10-09
野鴿子的黃昏 1976-01-01
温暖在秋天 1976-01-01
梅花 1976-05-28
阿茂正傳 1976-05-27
落叶飘飘 1976-09-03
香港超人大破摧花黨 1975-06-25
落葉飄飄 1975-01-01
八百壯士 Tzu Ni 1975-07-10
门里门外 1975-09-19
十七十七十八 1974-12-31
黃面老虎 1974-08-16
小英雄大鬧唐人街 Sylvia Lin 1974-04-04
飛虎小霸王 1973-08-16
龍虎金剛 Ai-Chia 1973-12-21
女兒的女兒