Image of Chu Pak-Hong

Chu Pak-Hong

1982-11-04 Hong Kong

Image of Chu Pak-Hong

Biografia

Películas

填詞L Lo Sir 2024-03-07
破.地獄 2024-11-14
九龍城寨.圍城 2024-04-23
但願人長久 2024-04-11
人生一嚿雲 2023-06-18
不日成婚2 Grey Bear 2023-10-01
白日之下 Barrister Ho 2023-11-02
送院途中 Shek Sir 2023-04-09
釀魂 2023-08-24
失衡凶間之罪與殺 2022-05-25
窄路微塵 Car Mechanic 1 2022-12-22
猛鬼3寶 2022-10-27
濁水漂流 Dai Shing 2021-06-03
不日成婚 Grey Bear 2021-04-01
金都 Edward Yan 2020-06-11
失路人 2020-02-21
再見UFO 2019-10-29
Mestari Cheng Cheng 2019-09-27
今晚打喪屍 Gam's little brother 2017-06-29
驅魔龍族馬小玲